Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Lekarz rezydent w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka Przy Szpitalu Klinicznym nr 6 ŚUM w Katowicach.

Asystent dydaktyczny w Katedrze Radiologii i Medycyny Nuklearnej ŚUM w Katowicach.

Uczestnik wielu kursów i sympozjów poświęconych diagnostyce ultrasonograficznej.

Specjalizuje się w ultrasonografii pediatrycznej oraz naczyniowej.