Poradnia Okulistyczna

Zapewniamy:
  •  

    Opiekę wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego

  •  

    Kompleksową diagnostykę okulistyczną

  •  

    Komputerowe badanie ostrości wzroku

  •  

    Dobór okularów

  •  

    Badanie dna oka

  •  

    Tonometria aplanacyjna (badanie ciśnienia w gałce ocznej)

  •  

    Badanie pola widzenia (perymetria)

  •  

    Keratometria

  •  

    Gonioskopia

  •  

    Pachymetria (pomiar grubości rogówki)

  •  

    Angiografia fluoresceinowa (badanie kontrastowe naczyń siatkówki)

  •  

    OCT- optyczna koherentna tomografia

  •  

    GDX

  •  

    Analiza tarczy nerwu wzrokowego (HRT)

  •  

    Kwalifikacja do zabiegów okulistycznych

Okuliści