Poradnia Okulistyczna

Zapewniamy:
 •  

  Opiekę wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego

 •  

  Kompleksową diagnostykę okulistyczną

 •  

  Komputerowe badanie ostrości wzroku

 •  

  Dobór okularów

 •  

  Badanie dna oka

 •  

  Tonometria aplanacyjna (badanie ciśnienia w gałce ocznej)

 •  

  Badanie pola widzenia (perymetria)

 •  

  Keratometria

 •  

  Gonioskopia

 •  

  Pachymetria (pomiar grubości rogówki)

 •  

  Angiografia fluoresceinowa (badanie kontrastowe naczyń siatkówki)

 •  

  OCT- optyczna koherentna tomografia

 •  

  GDX

 •  

  Analiza tarczy nerwu wzrokowego (HRT)

 •  

  Kwalifikacja do zabiegów okulistycznych

Okuliści

 •  

  lek. Magdalena Szymańska – okulista

 •  

  lek. Joanna Klimek – specjalista chorób oczu