Poradnia Psychologiczna

Zapewniamy:
 •  

  opiekę wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego

 •  

  kompleksowe leczenie zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość) dla chorych i ich rodzin

 •  

  wsparcie psychologiczne dla chorych przewlekle i ich rodzin

 •  

  leczenie bezsenności

 •  

  leczenie depresji

 •  

  psychoterapię

Psycholodzy