POZNAJ NOWY WYMIAR POŁOŻNICTWA !

Witamy serdecznie w pierwszym komercyjnym gabinecie położnej, oferującym wysokiej jakości usługi i poradnictwo położnicze. Oferta obejmuje usługi dla kobiet na każdym etapie życia, a w szczególności w okresie oczekiwania na dziecko.

OFERTA

 •  

  Wizyta konsultacyjna dla ciężarnych (55-60 min)

  Pozwala na kompleksową ocenę stanu matki i płodu.

  Podczas wizyty zakładana jest kartoteka pacjenta, a następnie wykonuje się podstawowe badania pozwalające ocenić dobrostan matki i płodu:

  • pomiar ciśnienia tętniczego krwi
  • pomiar tętna matki
  • pomiar tętna płodu
  • pomiar glikemii przygodnej
  • pomiar pH wydzieliny z pochwy (w zależności od wskazań)
  • badanie USG (w zależności od wskazań)
  • badanie KTG (w zależności od wskazań)
  • krótka edukacja i odpowiedzi na pytania pacjentki
 •  

  Wizyta edukacyjna (45-50 min)

  Pozwala na przekazanie niezbędnej wiedzy w wybranym przez pacjenta zakresie (zgodnie z tabelą) oraz udzielenie odpowiedzi na pytania pacjenta. Podczas wykładu stosowane są pomoce naukowe takie jak: tabele, schematy, rysunki, ryciny czy rekwizyty (lalki, fantomy, itd.).

 •  

  Badanie kardiotokograficzne – KTG (30-40 min)

  Nieinwazyjne badanie dobrostanu płodu, pozwalające ocenić jego dobrostan w przypadku podejrzenia np. zaniku ruchów czy wystąpienia akcji skurczowej. Polega na przytwierdzeniu dwóch pelot do brzucha ciężarnej kobiety – jednej w okolicach dna macicy i drugiej w okolicach grzbietu płodu, celem równoczesnego graficznego zarejestrowania akcji skurczowej macicy i bicia serca dziecka. Otrzymany wykres jest interpretowany i zestawiany z objawami klinicznymi, co pozwala na wydanie odpowiednich zaleceń lub wdrożenie natychmiastowej interwencji lekarskiej.

 •  

  Wizyta patronażowa położnej – stacjonarnie lub w domu pacjenta – (60-120 min)

  Wizyty patronażowe położnej to kompleksowa ocena stanu ogólnego i położniczego matki a także stanu ogólnego noworodka. Oprócz badania podmiotowego i przedmiotowego, obejmuje także odpowiedzi na pytania rodziców, krótką edukację na temat połogu oraz opieki nad noworodkiem, a także poradnictwo laktacyjne. Kobiety po porodzie siłami natury mogą zgłosić chęć usunięcia szwów z rany po nacięciu krocza (między 7 a 10 dobą połogu).

O badaniu USG słów kilka…

Badanie USG jest popularnym, bezpiecznym i nieinwazyjnym badaniem obrazowym, pozwalającym na wizualizację dziecka w czasie rzeczywistym, obserwację jego ruchów, czynności życiowych oraz ocenę podstawowych parametrów potwierdzających dobrostan dziecka. Początkowe fazy niedotlenienia są zwykle niewidoczne w badaniu KTG, za to można je zdiagnozować na podstawie badania USG. Dlatego ważne jest, by uzupełnić kardiotokografię o krótkie badanie ultrasonograficzne, wykonując tzw. profil biofizyczny płodu. Podczas standardowego badania USG oceniam:

 • EBW – prognozowaną masę ciała płodu – pamiętajmy, że jest ona wyliczana na podstawie logarytmu wbudowanego w ultrasonograf, przez co waga dziecka może nieznacznie różnić się podczas badania różnymi głowicami
 • AFI – poziom płynu owodniowego – wykluczenie wielowodzia lub małowodzia
 • UMBA i UMBV – ocena przepływu w naczyniach pępowinowych celem oceny ryzyka zaburzeń przepływu krwi przez łożysko

Badanie odbywa się zawsze zgodnie z zasadą ALARA, ekspozycja płodu na ultradźwięki odbywa się wyłącznie ze wskazań oraz tak krótko, jak tylko jest to możliwe.

PAMIĘTAJ !

 • Jeśli zauważysz krwawienie z dróg rodnych, zrobi Ci się słabo lub poczujesz silny ból podbrzusza – WEZWIJ KARETKĘ!
 • Jeśli zacznie odpływać płyn owodniowy, Twoje ciśnienie osiągnie wartości >130/90, Twoje dziecko przez ponad godzinę nie wykona ruchu mimo spożycia słodkiego posiłku albo zaczniesz odczuwać regularne skurcze macicy (nieustępujące po prysznicu lub odpoczynku) – UDAJ SIĘ NA IZBĘ PRZYJĘĆ!

Położnicy